A honlap tartalmának szerzői joga (különös tekintettel a fényképekre) a BIRS One Terrene International Magyarország (továbbiakban: egyesület) illeti meg, kivéve ha a konkrét dokumentumban más forrás, illetve a szerzői joggal kapcsolatban egyéb közlés jelenik meg.

Az oldal által esetlegesen kért adatokat (név/szervezet/e-mail cím) bizalmasan kezeljük, kizárólag az adott programpontban megjelölt módon és statisztikai célokra használjuk.

A World Wide Web szolgáltatásról szóló referenciák (linkek) elhelyezhetők más online szolgáltatásokban. Az egyesület fenntartja a jogot arra, hogy a méltatlan környezetbe helyezett kapcsolódás ellen kifogást emeljen, és annak megszüntetését kezdeményezze. A másodközlésnek meg kell felelnie a a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény, a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. tv., a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv., valamint a Szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. tv. megfelelő paragrafusainak. Az egyesület kizárja felelősségét a honlapról linkkel kapcsolt további honlapok tartalmáért illetve megbízhatóságáért és nem feltétlenül támogatja az ezekben kifejtett nézeteket.

A honlap szerkesztői arra törekednek, hogy az itt közölt információk pontosak, frissek és teljesek legyenek, de semmiféle felelősséget nem vállalnak bármely, ezen információk használatából adódó kár bekövetkeztéért.